Statens indkøb

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af et EU-Udbud indgået aftale med Novagraf A/S om levering af ydelser inden for trykkeri, kopi og print.

"Her på Novagraf er vi meget glade for aftalen. Vi ser den bogstaveligt talt som en blåstempling af vores virksomhed og vores arbejde."

Lasse Jørgensen, Adm. direktør hos Novagraf A/S

Novagraf A/S har opnået aftalen som del af Scandinavian Print Group.

Statslige institutioner er forpligtet til at bruge aftalen, mens selvejende institutioner, kommuner, regioner mv. kan tilmelde sig aftalen. Derved undgår de et omfattende arbejde med at skulle sende opgaverne i udbud. Moderniseringsstyrelsen har nemlig allerede foretaget en grundig vurdering af kvalitet, leveringssikkerhed og pris mm.