Persondatapolitik

Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger i vores arbejde på Novagraf A/S.

1. Formål

Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Det er vores målsætning, at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles eller hvordan de opbevares og evt. videregives.

Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

 

2. Modtagelse og indsamling af personoplysninger

Novagraf A/S har i forbindelse med løsning af dine ordre, brug for visse personoplysninger. Det har vi for at kunne administrere dine ordrer, levere målrettede grafiske ydelser, samt behandle og producere ordrer og løbende serviceydelser til dig.

Vi modtager og indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at levere det aftalte produkt, en fastlagt ydelse eller give kvalificeret rådgivning til dig.

Vi modtager typisk personoplysninger direkte fra dig som dataansvarlig kunde, for at kunne administrere din ordre. Det kan dog også ske at vi selv indsamler disse efter aftale. Her sker det ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Registreringer ifb. med udførte ordre opbevares hos os i min. 5 år, eller til at du som dataansvarlig anmoder om at de bliver slettet.

Der registreres som standard ingen personfølsomme oplysninger. Må det i forbindelse med løsning af en aktuel opgave være nødvendigt at modtage og behandle personfølsomme oplysninger, bør den dataansvarlige kunde gøre os særskilt opmærksom herpå. Evt. personfølsomme oplysninger vil altid sikres slettet umiddelbart efter at opgaven er løst og afsluttet. Den enkelte har pligt til at informere virksomhedens it-ansvarlige, der sikre proceduren gennemført. Kunden gives i hvert enkelt tilfælde skrifteligt besked.

3. Videregivelse af personoplysninger

Vi udveksler personoplysninger med samarbejdspartnere for at kunne opfylde salgs- og leveringsforpligtelser, herunder for at kunne administrere og optimere produktionen af dine produkter. Vi videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

 

4. Indsamling af personoplysninger på vores websites

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med bestilling af grafiske produkter og/eller serviceydelser, anvender vi cookies på vores websites. Cookies er digitale informationspakker, som gemmes i din webbrowser. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie. Vi anvender cookies for, at forbedre vore hjemmesiders funktioner og for at lette din adgang hertil.

For hvert besøg på www.novagraf.dk, uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie – opbygger vi en logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades, m.m. Der er dog indsat cookie-warning på websitet, sådan at du kan fravælge cookies.

På vores websites anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og funktionerne på denne. Disse statistiker er anonymiserede.

 

5. Sikkerhed

Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med hensigten – eller i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger.

Som standard opbevarer vi ikke personoplysninger krypteret, men vi kan dog gøre dette, hvis det forlanges og er aftalt med kunden. Alle persondata er naturligvis beskyttet bag sikret firewall.

 

6. Markedsføring

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre tredjepart med henblik på markedsføring.

Du har til hver en tid mulighed for, at meddele os, at du ikke ønsker at modtage yderligere markedsføringsmateriale. Er der tale om nyhedsbreve i form af e-mails, kan du til enhver tid framelde dig i bunden af den enkelte e-mail. For evt. materiale distribueret på anden vis, kontakter du os bare ved brug af nedenstående kontaktoplysninger.

 

7. Opdatering af og indsigt i oplysninger

Som kunde hos os har du altid ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Du har også ret til at få ændret disse oplysninger hvis de er mangelfulde eller fejlagtige, ligesom du til enhver tid har ret til at få dem slettet.

 

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger eller dit forhold til os i øvrigt, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til:

Novagraf (cvr. 18530503)
Lyngvej 3
9000 Aalborg
Danmark
Tlf. 96 35 77 77
www.novagraf.dk

 

9. Ændring af persondatapolitikken

Novagraf A/S forpligter sig til løbende og til enhver tid at opfylde kravene til beskyttelse af privatlivets fred.

Derfor vil denne persondatapolitik blive ændret i takt med at der må blive ændret i gældende lovgivning.