Miljømærkede løsninger

Hos Novagraf tænker vi grønt – og vi trykker altid grønt! Vi er både Svanemærket, FSC®- og ISO 14001 certificeret. Det betyder, at vi driver vores virksomhed med omtanke for miljøet – og at vi producerer branchens mest miljøvenlige tryksager.

Vores tryksager er faktisk blandt markedets mest miljørigtige.

Vi skilter gerne med det, og det kan vores kunder naturligvis også. Men uanset om du mærker din tryksag eller ej – så producerer vi den alligevel efter de strengeste miljøkrav.

 

Vores miljøpolitik.

Vi står ved vores ansvar. Gør du?
Det er helt naturligt for os at arbejde med miljøet ud fra sund fornuft. Eksempelvis ved at reducere miljøbelastninger, ressourcer og derigennem opnå økonomiske besparelser. Derfor valgte vi i 1997 at sætte arbejdet med miljø i system. Vi blev miljøcertificeret første gang i 1999 og arbejder i dag efter miljøledelses-standarden ISO 14001:2004.

 

Med vores miljøpolitik sikrer vi:

  • at vi kan tilbyde tryksager, der er blandt de mest miljøvenlige

  • at kunder, i det omfang der er ønsker herom, rådgives og vejledes om miljømæssige spørgsmål, herunder spørgsmål om den enkelte tryksags miljøpåvirkning

  • at vores medarbejdere inddrages i virksomhedens miljøarbejde – og er medbestemmende i arbejdet omkring miljø

  • at vi løbende sætter nye miljømål og kontrollerer, at målene nåes

  • at vi ved indkøb bestræber os på at vælge råvarer og hjælpestoffer med mindst mulig miljøpåvirkning

  • at lade miljøhensyn veje tungt, når vi investerer i ny teknologi og udpeger nye leverandører

  • at vi som en selvfølge overholder lovgivningen og informerer vores interesseparter om vores miljøarbejde

 

Iso-certificeret miljøledelse.

Systematisk miljøarbejde – og det har vi bevis på!
Vi er certificeret i henhold til ISO 14001 hvilket betyder, at vi har faste procedurer, for alt hvad der vedrører miljø i vores virksomhed. Med vores ISO certificering sikrer vi fokus og fremdrift samt fordeling af ansvar og kompetencer i det daglige arbejde med miljøet.

ISO 14001 er en international standard for virksomheders miljøstyring oprettet af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO). ISO 14001 sætter en række krav til processerne i virksomheden. Det angår både en egentlig kontrol, men også registrering og dokumentation af de enkelte arbejdsgange i de miljørelevante perspektiver.

 

Svanemærkede tryksager.

Tag miljøet under vingerne – det koster ikke en krone
Svanen er det nordiske miljømærke. Ordningen blev etableret af Nordisk Ministerråd i 1989, hvor Danmark tilsluttede sig i 1997.

Svanen anvendes og er kendt i alle de nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island). Mærket stiller en række krav til bl.a. udledning af giftige stoffer og indhold af uønskede stoffer i tryksagen. Derfor er svanemærkede tryksager blandt de mest miljørigtige. Anvender du Svanemærket, signalerer du og din virksomhed ansvarlighed og omtanke for miljøet. Udover miljøkrav indeholder svanemærket også en række kvalitetskrav, hvorfor mærket kan ses som både et kvalitets- og miljøstempel. Du kan læse meget mere om hele svanemærkeordningen på www.ecolabel.dk

Svanemærket stiller krav om, at papiret er svanemærket, eller som minimum overholder de krav, der er opstillet under ordningen. Der fås mange forskellige svanemærkede varianter.

Vi giver gerne gode råd omkring papirvalg til din Svanemærkede tryksag.