CSR

Vi tror på ansvarlighed over for vores omgivelser – både lokalt, nationalt og internationalt.

"Vi bidrager aktivt til at gøre en positiv forskel for både miljø, samfund og vores medarbejdere. For os, er det en simpel forudsætning, for at kunne levere det bedste resultat til vores kunder."

Lasse Jørgensen, adm. direktør hos Novagraf A/S

Derfor har vi tiltrådt Brancheforeningen Grakom’s CSR kodeks, der udstikker de overordnede rammer for standard og praksis i forhold til social ansvarlighed. Vores CSR-kodeks tager udgangspunkt i tilpasset og handlingsorienteret version af FN Global Compacts ti principper:

 

01.
Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder;


02.
og sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.


03.
Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling;


04.
støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde.


05.
Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og


06.
afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.


07.
Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;


08.
tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed; og


09.
opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.


10.
Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.