Nyt website til Smartlog

Og det skulle være et website, som kunne fungere som formidlingsplatform mellem de mange Nordjyske virksomheder, både i den offentlige og den private sektor.

Ordet logistik er afledt af det græske logistikos, som, let afrundet, betyder talentfuld beregning. I daglig tale står det for kunsten og videnskaben at optimere håndtering og transport af råvarer, halvfabrikata og færdige produkter. Det ved de en masse om på SmartLog

Der er mange veje til målet, og de fleste af dem fører til Rom. Også dem, der starter i Nordjylland. Alligevel kan det være vanskeligt at gennemskue, hvilken der er den mest hensigtsmæssige. Derfor blev SmartLog netværket dannet.

Selvfølgelig var de folk, der startede Danmarks førende netværk inden for smarte og intelligente logistikløsninger også skarpe nok til at vide, at de havde brug for hjælp til at opbygge et website, der kunne rumme ambitionerne.

“Logistik er ikke kun sækkevogne og lastbiler. SmartLog er et samlet forum for virksomheder med fokus på intelligente logistikløsninger. Derfor skal vores ansigt udad til spejle det moderne og teknologiske netværk som Smartlog I realiteten repræsenterer.”

Jens Uggerhøj, Netværksleder hos Smartlog

Websitet skulle fungere som formidlingsplatform mellem de mange Nordjyske virksomheder, både i den private og den offentlige sektor – og de vidensinstitutioner, havne og kommuner som var en del af erfa-netværket. Vi lavede hele det kreative oplæg, rådgav omkring opbygning og struktur – og stod også for den tekniske del.

“Vores fokus har været på at skabe et site der er skræddersyet til brugerne. Målet var at skabe en simpel, tilgængeligt og effektiv kommunikationsplatform der udgør et centralt værktøj for Smartlog.”

Novagraf

Om SmartLog

SmartLog, som har base i Aalborg, er i dag Danmarks førende netværk inden for smarte og intelligente logistikløsninger – og et vigtigt forum for vidensdeling og vidensudveksling mellem nordjyske virksomheder og vidensinstitutioner.

Formålet var at etablere et erfa-netværk, hvor de nordjyske kompetencer inden for logistikløsninger synliggøres og videreudvikles med det mål at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Det netværk udbygges løbende.

Jens Uggerhøj er valgt som ekstern netværksleder og forestår formidlingen af de aktiviteter som smartlog planlægger.