Fagtek - vision, mission, værdier og formål

PRÆCISE PEJLEMÆRKER FREMMER FORSTÅELSEN

Fagtek er en virksomhed, som primært beskæftiger sig med serviceeftersyn af faglokaler på uddannelsesinstitutioner.

Det er altså deres teknikere, der sørger for, at landets elever, hele vejen fra indskoling op gennem de videregående uddannelser, kan føle sig trygge og sikre, når de arbejder i faglokaler i sløjd, fysik, kemi m.m.

Ledelsen i Fagtek var ikke i tvivl om faglighed, retning og dagligt arbejdsflow, men de fandt det udfordrende at konkretisere deres vision, mission, værdier og formål. Hvilket gjorde det vanskeligt, at kommunikere præcist hele vejen ud gennem virksomheden og videre ud til kunderne.

Ind til benet

Vi fik, gennem samtaler og gennemgang af virksomhedens tidligere kommunikation, fundet de vigtigste grundstoffer i Fagteks DNA. Det kogte vi ned til en både kraftfuld og letforståelig essens.

Den så således ud:

Vision

( beskriver virksomhedens mål for fremtiden )

Børn har undervisningspligt. Derfor føler vi et ansvar for (sammen med skolerne) at skabe optimalt trygge og sikre rammer for undervisningen, også i faglokalerne.

Mission

( beskriver virksomhedens kernefunktion )

At vi, ved at tilbyde regelmæssig service udøvet af fagligt kompetente teknikere, vil være i stand til at opdage fejl i faglokalernes teknik – og udbedre dem, inden nogen kommer til skade.

Værdier

( de egenskaber vi knytter til virksomheden )

Engagement, detaljeorientering, teknisk grundighed og passion for håndværket.

Formål

( grundlaget for virksomhedens eksistens )

At bevare unik relevans for vores kunder ved at være den kontinuerligt opdaterede partner, der kan rådgive undervisningsinstitutioner om sikkerhed – samt optimere og vedligeholde faglokalerne.

”Novagraf har synliggjort vores strategi og forenklet vores kommunikation.”

Rikke Flemling Bjørnskov, marketingsansvarlig hos Fagtek

Vil du flytte dig selv og din virksomhed?

Når man har konkretiseret mål og midler, er der meget, der går lettere. Klar kommunikation skaber forståelse og styrker korpsånden i en virksomhed. Samtidig giver det kunden en oplevelse af en virksomhed i balance.

Har du brug for hjælp til at finde kerneværdierne i din virksomhed? I givet fald er vi klar til at give en hånd med. Kontakt os og lad os få en snak om mulighederne.