Nyt samarbejde med Karnov Group

Samarbejde: Novagraf A/S
Karnov Group og Novagraf indgår samarbejde

Karnov Group er én af Danmarks ledende udbydere af faglitteratur og online tjenester inden for jura, skat, regnskab og revision.

"Vi fokuserer på at levere professionelle løsninger af høj kvalitet — uanset hvilken opgave vi bliver stillet overfor. Vi er derfor glade for, at Karnov Group har valgt Novagraf som leverandør, af foreløbig fem samlinger".

Finn Skovby, Projektleder hos Novagraf A/S