Hvem sætter retningen for dit brand?

Er det virksomheden? Kunderne? Tilfældigheder? Uanset hvor vigtigt brandet er for din virksomhed, giver det god mening at forholde sig til, hvad og hvordan man kommunikerer. Man kan nemlig ikke lade være… med at kommunikere altså.

Blog: Novagraf A/S
Alle virksomheder har et brand!

Paul Watzlawick udtrykte det meget præcist: ”Man kan ikke ikke kommunikere”. Selv komplet passivitet er kommunikation og skaber platform for fortolkning. Så ligegyldigt om man som virksomhed har tegnet en klar strategi for sit brand eller ikke, så har man et brand. Men det er der ikke noget nyt i …

Vi mennesker ser sammenhænge

Vores hjerner har ikke ændret sig væsentligt trods en rivende teknologisk udvikling. De fleste psykologiske mekanismer er de samme, som de altid har været. Som mennesker er vi hardwired til at finde sammenhænge, skabe mening og genkende.

Og vi mennesker ser sammenhænge overalt – og vi knytter dem op på det, vi kender. Det der giver mening. Men vi er også blevet klogere. Vi er blevet bedre uddannet. Ikke kun i skolen, men også i virkeligheden, hverdagen og vores omgivelser. Teknologien giver os øjeblikkelig adgang til at finde information om de virksomheder, der udbyder os services og produkter. Verden er blevet transparent for både virksomheder og forbrugere. Og de kloge forbrugere stiller krav.

Sæt kursen – og hold farten.

Brandet er et produkt af en hel række fragmenter af information. Små dele af et puslespil, der tilsammen danner det samlede billede af brandet. Og derfor er der i sagens natur også fordele i, at brikkerne passer sammen. I hvert fald, hvis man skal undgå at skabe forvirring i sin målgruppe.

At udvikle eller styrke sit brand behøver ikke nødvendigvis at blive ophøjet til akademisk niveau eller omfatte tunge teorier og modeller. Det hjælper ganske vist på forståelsen og på at gennemskue menneske, målgruppe og adfærd. Teorierne sætter gennemtestede principper for hvad, hvordan og hvorfor. Det er dem, vi bruger, når vi skaber afklaring og bygger det fundament, som brandet skal stå på. Men i hverdagen er de to vigtigste ingredienser basalt set ret enkle: En fast retning og vedholdenhed. Sæt kursen. Hold farten.

To brand… or not to brand?

Uanset om du ønsker det eller ej, har din virksomhed et brand. Måske ikke altid i traditionel forstand. Men kommunikation er ikke et tilvalg. Selv hvis du vælger ikke at kommunikere, er dette også et statement. Der kan dog være forskel på, hvor vigtig en brik brandet udgør for virksomheden. Det er utvivlsomt mere vigtigt for Coca Cola end for vejsalt.

Det behøver ikke at være raketvidenskab at udstikke retningen for sit brand. Det handler i bund og grund om at blive bevidst om, hvad man som virksomhed står for. Om at lægge nogle faste principper og en klar linje for, hvordan man vil ses, høres … og føles.

De sidste tanker

Hvad vil verden mangle, hvis din virksomhed forsvinder i dag? I hvilken retning skal virksomheden bevæge sig i morgen – eller om et år? Og hvad er dit brand promise? Vores hos Novagraf er: We Move Business.

Når man alligevel altid kommunikerer … hvorfor så ikke gøre det bevidst og med fuldt overlæg – sådan at det giver det størst mulige udbytte i længden?